Marta Kocjan Barle

Marta Kocjan Barle se je po končanem študiju slovenščine in angleščine na Filozofski fakulteti v Ljubljani leta 1975 zaposlila na Radiu Ljubljana; kot fonetičarka, tj. lektorica za govor, je osem let usposabljala napovedovalce in novinarje za nastope pred mikrofonom. Nato je odšla za lektorico v Državno založbo Slovenije (DZS) in ob rednem delu dobrih šest let lektorirala tudi Novo revijo.

Po sedmih letih lektoriranja so ji v založbi ponudili mesto urednice neleposlovnih izdaj. Kmalu se je začela usmerjati v priročniške izdaje in 1993 postala urednica leksikografskih izdaj v Mladinski knjigi, kjer je do leta 2003 vodila in sourejala Slovenski veliki leksikon v 3 zvezkih, zanj napisala tudi precej geselskih člankov in uredila izgovor vseh iztočnic. Od leta 2004 do upokojitve je nadaljevala z urejanjem v založbi Modrijan, kjer je med drugim souredila in priredila Splošni religijski leksikon (2007) ter uredila izgovor vseh iztočnic.

Na podlagi dobrega poznavanja slovenskega pravopisa ter uredniških in lektorskih izkušenj je napisala nekaj poljudnih in strokovnih člankov na pravopisno temo; leta 1992 je izdala tudi priročnik Abeceda pravopisa (drugo, popravljeno izdajo leta 1994, tretjo, popravljeno in dopolnjeno izdajo 1999); od leta 2006 je (so)avtorica učbeniških kompletov za slovenščino na osnovni šoli od 4. do 9. razreda Znanka ali uganka. Dve leti je sodelovala pri televizijski oddaji Minute za jezik.

Zaradi različnih delovnih izkušenj jo vabijo na predavanja učiteljem, slovenistom, leposlovnim in tehniškim prevajalcem, lektorjem idr., v zadnjem času tudi študentom.

Izbrana bibliografija:

Knjige
Abeceda pravopisa, Vaje. Ljubljana: Državna založba Slovenije, 1992, 21994.
Abeceda pravopisa, Preglednice, vaje, rešitve. Ljubljana: Državna založba Slovenije, 31999.
Znanka ali uganka 6, slovenščina za 6. razred osnovne šole. Delovni zvezek. Ljubljana: Modrijan, 2008.
Znanka ali uganka 6, slovenščina za 6. razred osnovne šole. Učbenik. Ljubljana: Modrijan, 2008.
Znanka ali uganka 6, slovenščina za 6. razred osnovne šole. Priročnik za učitelje. Ljubljana: Modrijan, 2009. 

Knjige v soavtorstvu
Slovenski veliki leksikon I–III. Marta Kocjan - Barle in Drago Bajt (ur.). Ljubljana: Mladinska knjiga Založba, 2003–2005 (zasnova, izgovor, razen zemljepisnih imen, posamezna gesla).
Znanka ali uganka, učbeniki in delovni zvezki za 4., 5., 7., 8. in 9. razred. Ljubljana: Modrijan, 2006–2014.
 
Članki
Izid Pravil in slovenski seminar z roko v roki. Mostovi (strokovno glasilo Društva znanstvenih in tehniških prevajalcev Slovenije) 25/2, 1990, str. 27–34.
Pravopis, slovar in uporabniki. Nova revija 15/169 (maj 1996), priloga Ampak, str. 7–9.
Profesorjevemu uku in poduku na rob. Nova revija 21/245–246 (sept.–okt. 2002), str. 16–23.
Slovenski pravopis 2001 med znanostjo in (ne)uporabnostjo. Nova revija 21/239–240 (mar.–apr. 2002), str. 11–25.
Pravopisna prva pomoč. Mostovi (strokovno glasilo Društva znanstvenih in tehniških prevajalcev Slovenije) 37/1, 2003, str. 25–35.
Normiranje polcitatnih lastnih imen v SP 2001. Slavistična revija 51/2 (apr./jun. 2003), str. 151–152.
Odgovor na prispevek J. Toporišiča Z združenimi močmi nad novi Slovenski pravopis, Slavistična revija 51/2 (apr./jun. 2003), str. 193–199.
Končaj v tujih moških lastnih imenih iz evropskih jezikov, zapisanih v latiničnih pisavah. Nataša Jakop in Helena Dobrovoljc (ur.): Pravopisna stikanja. Ljubljana: Založba ZRC, 2012, str. 85–100.
Povednost pravopisnih pravil o treh pikah. Nataša Jakop in Helena Dobrovoljc (ur.): Pravopisna stikanja
. Ljubljana: Založba ZRC, 2012, str. 169–177.
Večbesedni enodelni vezniki v pravopisu in rabi. Helena Dobrovoljc in Tina Lengar Verovnik (ur.): Pravopisna razpotja. Ljubljana: Založba ZRC, 2015, str. 55–76.
Sklanjanje starogrških in latinskih lastnih imen moškega spola po prvi sklanjatvi. KERIA, Studia Latina et Greca XVIII 1. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, 2016, str. 97–115. 
Jezikovno urejanje. Andrej Blatnik, Miha Kovač in Samo Rugelj (ur.): Založniški standardi. Ljubljana: Cankarjeva založba, 2017, str. 137–158.
Likanje ali klesanje jezika? Polonca Kavčič in Luana Mavec (ur.): Knjižnica 61/4, december 2017, str. 59–77. 


Urejanje
Družinska zdravstvena enciklopedija. Vital Klabus in Marta Kocjan-Barle (ur. slov. izdaje), Ljubljana: Državna založba Slovenije, 1992.
Slovenski veliki leksikon I–III. Marta Kocjan - Barle in Drago Bajt (ur.), Ljubljana: Mladinska knjiga Založba, 2003–2005.
Splošni religijski leksikon. Drago Bajt in Marta Kocjan Barle (ur. slov. izdaje), Modrijan, Ljubljana 2007.