Peter Holozan

Peter Holozan je diplomiral iz računalništva leta 1994 in je od takrat razvijalec v podjetju Amebis in od leta 2006 tudi raziskovalec v Amebisovem razvojnem centru. Leta 2011 je postal magister znanosti na Fakulteti za računalništvo in informatiko z nalogo "Samodejno izdelovanje besedilnih logičnih nalog v slovenščini".

V podjetju Amebis sodeloval pri razvoju slovničnega pregledovalnika Besana, slovenskega črkovalnika (ki je med drugim del paketa Microsoft Office), sistemov za elektronske slovarje ASP in ASP32, strojnega prevajalnika Presis, sistema za virtualne asistente SecondEgo, korpusov Fida, Fida+ in gigaFida.

Sodeloval je pri naslednjih projektih: Integrirani sistem za slovenski govor s poudarkom na razvoju in uporabi baz izgovarjav, Jezikovni viri za slovenščino, VoiceTRAN: večjezični prenosni govorni komunikator za bojevnika 21. stoletja, Statistical Multilingual Analysis for Retrieval and Translation, Razpoznavanje (verifikacija) govorcev v forenzične namene, Slovenski terminološki portal, Sodobni pravopisni priročnik v knjižni, elektronski in spletni različici, Sporazumevanje v slovenskem jeziku, UVID: Univerzalni vmesnik inteligentnega doma, iTranslate4: Internet Translators for all European Languages.

Bibliografija.