Vabilo k sodelovanju pri monografiji

Spoštovani!

Od izida zadnje monografije z razpravami o pravopisnih vprašanjih (Pravopisna razpotja, 2015) je minilo že pet let. Marsikateri premislek, objavljen v njej in njeni predhodnici (Pravopisna stikanja, 2012), nam je članicam in članom Pravopisne komisije pri SAZU in ZRC SAZU v neprecenljivo pomoč, ko snujemo prenovljena in nova poglavja za Pravopis 8.0. Pri tem izhajamo tudi iz strokovnih kritik Slovenskega pravopisa 2001, upoštevamo nova znanstvena spoznanja in gradivske vire; v preteklem letu smo dali v javno razpravo prvi poglavji – »Pisna znamenja« in »Krajšave« – ter ob prejetih mnenjih in predlogih še marsikaj izboljšali.

Ustreznost ubeseditev v pravilih nenehno preverjamo tudi ob pripravi pripadajočih slovarskih ponazoritev v ePravopisu. Vsaka izboljšava zgradbe poglavij, vsako ponatančenje pravopisnih ubeseditev, vsak ustreznejši zgled nas bolj približuje končnemu idealu, za katerega se zavedamo, da ga bomo težko dosegli – že zato, ker spoštujemo različnost jezikovnih praks in ideologij. Vendar nas avtoric in avtorjev novega pravopisa to ne odvezuje dolžnosti, da poskušamo predvideti čim več nestrinjanj in težavnih mest ter zanje bodisi pripraviti strokovne argumentacije bodisi ob njih ponovno premisliti rešitve, do katerih smo prišli. Vse to tudi nenehno počnemo: poglobljeno, natančno, s široko zastavljenimi premisleki. Prepričani smo, da enako ravnate učiteljice in učitelji, predavateljice in predavatelji, raziskovalke in raziskovalci, lektorice in lektorji, ko pravopisna pravila razlagate, utemeljujete, o njih strokovno in kritično diskutirate ter iščete rešitve za zagate, ki jih prinaša jezikovni razvoj, aktualna pravopisna pravila in slovar pa vam pri tem niso v zadostno pomoč.

Ta faza oziroma oblika našega dela ostaja pretežno skrita, a je izjemno pomembna in prav bi bilo, da bi jo predstavili širši strokovni in drugi zainteresirani javnosti. Zato vas vabiva, da s pravopisno orientiranimi prispevki sodelujete v naslednji skupni znanstveni monografiji, katere izid načrtujemo za leto 2021 in katere (delovni) naslov je Pravopis na zrnu graha. Želiva si, da bi vas čim več opisalo, kako odstirate oz. odstiramo plast za plastjo »pernic«, »prešitih odej«, »dek«, »odevk«, »koc« ali »kovtrov«, da bi našli čim več zrn graha, preden ta po nepotrebnem ožulijo pravopisne kraljične in kraljeviče.

Vljudno vas prosiva, da nama svojo načelno potrditev sodelovanja pri pripravi monografije in okvirno temo sporočite do 30. septembra 2020 na e-naslova tina.lengar-verovnik@zrc-sazu.si in urska.vranjek@zrc-sazu.si

Ker bomo zaprosili za sofinanciranje natisa, bomo pri časovnici nastajanja knjige vezani na razpis ARRS. Predvidevava, da bova končna besedila potrebovali do 31. januarja 2021, izid monografije pa načrtujemo za jesen 2021. Tehnična navodila za oblikovanje prispevkov vam bova poslali po potrditvi sodelovanja.

 

Tina Lengar Verovnik in Urška Vranjek Ošlak, urednici monografije